Vlagtwedde - Weende - Smeerling

Vlagtwedde - Ellersinghuizen - Weende - Metbroekbos - Smeerling - Vlagtwedde

 

 

Oerbossen, beekdalen, essen en houtwallen, dat is het Westerwolde. Een landschap waarbij je niet gelijk aan Groningen zult denken en daarom juist zo bijzonder om er eens doorheen te trekken als wandelaar, natuurliefhebber en/of hobbyfotograaf.

Deze rondwandeling bevat alles tussen asfalt, zandwegen en soms modderpaadjes langs akkerranden. Het is dan ook een stevige wandeling. Zeker bij natte omstandigheden zijn deugdelijke wandelschoenen aan te bevelen. De route is deels goed bewegwijzerd, het volgt een aantal tracés van het rood/wit gemarkeerde Noaberpad.

routekaart rondwandeling Voor het zwaarste deel is een omleiding uitgezet, mocht het in sommige perioden al te gek worden.

Verder is het hoofdzakelijk weidse uitzichten, prachtige bossen en water wat we te zien krijgen. Veel water, van met name de Ruiten Aa beek die door heel het Westerwolde stroomt.

Beginnen aan de wandeling doen we vanuit Vlagtwedde. Naamgever van de gemeente met als twee andere belangrijke kernen Sellingen en Ter Apel.

De aanrijroutes vanuit Blijham, Sellingen of Onstwedde komen alle drie samen op de grote rotonde in het centrum van het dorp. De vierde afslag van deze rotonde gaat het centrum in waar we gelijk rechts op de ruime parkeerplaats bij de winkels de wagen kunnen parkeren.

Het wordt vandaag een langere dagtocht, dus gaat de rugzak mee gevuld met broodjes en voldoende drinken, in Weende en Smeerling zijn echter ook horeca-gelegenheden.

Eerst gaat het terug naar de hoofdweg en dan linksaf weer naar de rotonde. Links van de rotonde kunnen we dan oversteken en via het fietspad naar de Onstwedderweg. Daar gaan we de klinkerweg tussen de huizen door volgen tot we bij huisnummer 31 linksaf kunnen slaan, een fiets- en voetpad.

Ruiten Aa beekdal Nu gaan we de natuur in en al na enkele meters zien we voor het eerst een stukje van de Ruiten Aa die we dan via de houten brug oversteken.

Er volgt een recht pad met uitzicht op het drassige beekdal, tot we bij een T-splitsing komen. (Van rechts komen we hier vanmiddag terug).

We slaan linksaf en volgen nu lange tijd de rood/wit markeringen van het Noaberpad door het prachtige landschap tot bij Weende.

Het Noaberpad is een lange afstand wandelroute van 415Km, langs en over de Duitse grens tussen Bad Nieuweschans tot in het Duitse Kleve.

Bij Vlagwedde kan de route via twee verschillende tracés worden gevolgd die later weer bij elkaar komen. Met deze wandelroute hebben we de twee alternatieven met enkele tussenstukjes aan elkaar geknoopt tot een lokale rondwandeling.

Verderop buigt het naar rechts en volgt de beek op een afstandje tot aan een brede zandweg. Op de zandweg gaan we dan linksaf en blijven de weg volgen tot voorbij herberg 'van Bommelhoeve'. Na de herberg komen we bij een T-splitsing op een verharde weg die we linksaf gaan volgen. We lopen dan Ellersinghuizen in.

wandelpaden door het beekdal

Bij de volgende splitsing gaat het Noaberpad zowel rechtdoor als naar rechts, dit is een van de knooppunten waar de verschillende tracés bij elkaar komen. Wij lopen rechtdoor, langs de woningen, tot aan de hoofdweg N976 tussen Vlagtwedde en Sellingen.

ter hoogte van Weende Daar aangekomen slaan we rechtsaf over het fietspad parallel van de hoofdweg en volgen deze een tijdje. Straks gaan we linksaf oversteken, wanneer er links een boerderij staat, een stuk van de hoofdweg af. Daar loopt een zandpad naar toe met de naam Doene-Esweg, weer voorzien van de rood/wit tekens.

Even gaat het over de zandweg recht op de woning af, maar net er voor kunnen we een beetje naar rechts op een graslaan overstappen. Ter hoogte van de boerderij slaan we dan haaks rechtsaf achter het bos langs.

Links hebben we dan een prachtig uitzicht over de velden, rechts een brede houtwal waar we een koppel reeën opschrikken.

We blijven de graslaan alsmaar volgen. Soms langs enkele bosjes, dan weer schitterend glooiend grasland met enorme vergezichten.

Bij een bankje aangekomen stroomt recht voor ons uit weer de Ruiten Aa, al is deze hier nog niet goed te zien. Bij de bank gaan we rechtsaf, ook weer aangegeven met rood/wit. (Link op het hek staat een kruis van een rode en witte streep. Dit is het internationale teken dat de route daar juist niét langs loopt. De gekruiste strepen zijn te lezen als 'doorgekruist/fout').

dwars door een prachtig natuurgebied

Links krijgen we dan toch hier en daar een glimp mee van de daar brede beek. Het gebied links ligt nogal diep, de uiterwaarden van de Ruiten Aa en in elk jaargetijde een mooi stukje natuur. Ook achterom kijken loont hier de moeite.

markante stukjes bos

We volgen het pad langs de greppel tot we links een klein stukje bos passeren. Om dit bosje heen gaat het linksaf verder, nu wordt het een zeer smal pad dat soms slecht begaanbaar kan zijn.

modderpaadje door het boekweitveld Hier start een korte omleiding voor het geval het paadje niet toegankelijk is. Dan kunnen we het brede pad alsmaar blijven volgen tot aan de hoofdweg.

Daar dan linksaf over het fietspad tot de volgende asfaltweg naar links, de Renneborgweg. Door deze linksaf dan te volgen tot aan de brug over de Ruiten Aa zijn we weer op het vervolg van de route aangekomen.

Voor ons is het paadje vandaag beloopbaar dus gaan we links tot aan de bomenrij verderop waar we net voor de bomen weer rechtsaf verder gaan.

Rechtdoor kunnen we hier nog even afdalen in het natuurgebied naar het water.

Het nauwelijks zichtbare pad loopt op de rand tussen de uiterwaarden en een akker. Steeds maar links aan blijven houden, pal langs de afrastering, brengt ons uiteindelijk bij een asfaltweg waar de 'omlopers' van rechts komen.

Het akker waar we aan langs lopen is ingezaaid met boekweit wat hier vroeger in de omgeving veel op de velden stond. Nu is dit boekweitveld speciaal aangelegd als voedsel voor akkervogels.

Op het asfalt aangekomen slaan we nu linksaf en lopen naar de brug over de Ruiten Aa. Voor de brug gaan we dan rechtsaf door het klaphekje de weide op langs de oever van de beek. Tot aan de verderop gelegen stuw met links daarvan een vistrap is het nog een brede strakke beekloop. Voorbij de stuw verandert het gebied in een schitterend moeraslandschap. Wanneer we dan ook nog langs een bankje komen met uitzicht op het water, besluiten we daar de broodjes te gaan nuttigen.

de Ruiten Aa de Ruiten Aa de Ruiten Aa de Ruiten Aa de Ruiten Aa de Ruiten Aa de Ruiten Aa

klik op de kleine foto's voor een vergroting

Na het bankje gaat het scherp naar links en verderop draait het nog eens naar links. Er volgt een lang recht pad met links het natuurgebied van de Ruiten Aa en rechts weer akkerland met in de verte de boerderijen langs de hoofdweg.

Bijna aan het einde van dit pad kunnen we even rechts afslaan, dwars door het veld naar d'Padstal om via de achteringang de fraaie tuin in te lopen en daar een kopje thee te nuttigen. Een bordje op onze route geeft aan of ze open zijn.

We blijven dit volgen tot we recht tegen een grote weide aanlopen. Hier kunnen we nu linksaf door een volgend klaphekje over een smal pad langs de bosrand, tot deze in het bos tegen het daar brede water aanloopt. Er is geen andere mogelijkheid dan rechtsaf langs de oever door er de eenvoudige vlonderbrug over te steken.

verder via een eenvoudige brug

Als we voorbij het water over een hekje stappen en doorlopen naar de volgende houtwal links, gaat daar het Noaberpad linksaf verder. Hier gaan we de rood/wit markeringen verlaten en lopen er rechtdoor, de brede houtwal rechts van ons volgend over het graspad.

graslaan terug naar de hoofdweg Het buigt een klein beetje naar rechts, dan komen we bij een kruispunt van graslanen midden tussen prachtige weilanden. Hier moeten we rechtdoor het pad vervolgen, al lijkt het in de praktijk meer op rechtsaf. Een brede laan waarop het gras hoog staat, tussen een lange rechte rij bomen door.

Geen erg goed begaanbare weg, maar het is maar voor even. We komen zo weer op de hoofdweg pal bij een woning langs.

Toen we hier in de nazomer van 2012 liepen was er lang niet meer gemaaid. De brandnetels stonden een meter hoog. Als alternatief zijn we daar het weiland links ingelopen om deze over te steken naar de hoofdweg. Ook het weiland rechts is hiervoor te gebruiken.

Om nu rechtsaf het fietspad langs de hoofdweg naar Weende te kunnen volgen moeten we oversteken, maar er ligt een diepe greppel tussen autoweg en fietspad. Met behulp van onze wandelstokken komen we er eenvoudig overheen, anders ligt het meer voor de hand eerst rechts naar de dam te lopen en daar pas het fietspad op te gaan. In de volgende bocht naar rechts komen we aan de voorzijde van d'Padstal langs, een tweede kans om daar wat te nuttigen.

Er volgt een asfaltweg naar links. Dit is de Molenkampweg die we nu inslaan. Daarna de volgende weg weer rechtsaf, de zandweg op met ernaast een fietspad. De Osseveldweg.

ter hoogte van 'd Padstal

We lopen nu op het beschermde natuurgebied Liefstinghsbroek af, een prachtig maar kwetsbaar gebied en helaas niet toegankelijk. De enige mogelijkheid is er omheen lopen en vanaf de paden van het natuurschoon te genieten.

natuurgebied Liefstinghsbroek

kruispunt bij WeendeDat doen we door verderop het fietspad net voor het bos rechtsaf te volgen. Eerst een recht gedeelte, daarna buigt het naar links en kronkelt het verder tussen het Liefstinghsbroek links en het weide- en akkerland rechts.

Uiteindelijk komt dit fietspad weer uit bij een kruising vlak voor de hoofdweg naar Vlagtwedde.

Hier slaan we weer linksaf en lopen zo het bos weer in over de Rondweg. Een brede zandweg met rechts een schelpenpaadje voor de fietsers.

Het bos links is nog steeds een deel van het Liefstingshbroek, hier een stukje oerbos met verderop prachtige vergezichten over de velden.

We negeren alle zijwegen, ook wanneer we weer rood/wit rechtsaf zien gaan, en blijven op dit pad tot het zandpad een asfaltweg wordt. Hier wijzigt ook de naam van de weg, vanaf hier heet het Dikke Eikweg. We komen weer langs een enkele woning en een paar boerderijen.

De volgende weg linksaf, pal voor een boerderij langs, is de Beneden Markeweg die we nu inslaan. Het wordt weer een zandweg, buigt naar rechts, om daarna weer bij een kruising uit te komen. Nu steken we recht over waar het onder dezelfde naam verdergaat.

het modderpad gaat over in asfalt

Verderop steken we net voor een bosje een zijtak van de Ruiten Aa over en gaan dan voor het bosje rechtsaf langs de oever van de beek. In de bocht op een boom staat weer een rood/wit markering, maar deze blijven we niet lang volgen.

Het oeverpad volgen we tot de beek smaller wordt en we het Metbroekbos inlopen. Even gaat het pad scherp links het bos in, dan volgt een smal paadje langs het water door dit dichte oerbos. Na een tweetal greppeltjes gaan we echter gelijk weer linksaf en verlaten daarmee het Noaberpad en een geel/wit gemarkeerde route.

oeverpad langs de Ruiten Aa

Links tussen de bomen door is een open veld zichtbaar, dat is dezelfde weide die we net via het oeverpad passeerden. De weide is langs de bosrand afgezet met een afrastering. We zoeken onze weg naar links via een van de slecht zichtbare paadjes parallel aan de afrastering door het bos, maar we hoeven maar een klein stukje die kant op. Nog even over een omgevallen boom stappend, komen we op een ander geel/wit gemarkeerd pad. Dat slaan we scherp linksaf in en gaan via het klaphekje verderop het bos weer verlaten. Het open veld in.

Het kan voorkomen dat dit hek is gesloten. Hierachter krijgen de zeldzame Lakenvelders de gelegenheid zich voort te planten, op die momenten is toegang via de weide niet mogelijk. Ga in dat geval rechtdoor het kronkelpad verder volgen. Deze loopt steeds in het bos op korte afstand van de mooie weilanden. Na veel kronkelen gaat het steeds meer naar rechts, om dan aan te sluiten op een T-splitsing met een bredere zandweg. Ga daar linksaf en volg dit zandpad tot je weer linksaf via een klaphek een schelpenpad op kunt. Dat is tevens weer wit/rood gemarkeerd. Het schelpenpad dan volgen tot de asfaltweg.

het Eemboerveld het Eemboerveld het Eemboerveld het Eemboerveld het Eemboerveld het Eemboerveld het Eemboerveld

klik op de kleine foto's voor een vergroting

Hier lopen we het Eemboerveld op, weer een verrassend mooi stukje Westerwolde. Het pad door het veld is hier goed te volgen, het buigt verderop voor een greppel naar rechts en gaat dan op een woonhuis af.

Rechts van de woning ligt een mooi vennetje waar het pad om heen draait, dan is er weer een klaphekje en verruilen we het natuurpark voor een volgende asfaltweg. Hier kunnen we het Noaberpad weer oppakken door de asfaltweg over te steken en achter de bomenrij langs de beekoever te gaan lopen.

kijkje op het Metbroekbos

de geiten volgen onze bewegingen Langs de oever blijven we doorgaan tot aan de brug verderop terwijl we links weer van het uitzicht over de velden kunnen genieten.

Dan steken we de brug over en gaan gelijk weer links op het water af om ook verder dit stroompje te volgen via het oeverpad.

Links in het veld staat een kudde geiten naar ons te kijken terwijl we de eerste dam passeren en recht oversteken.

Verderop moeten we tussen de bomen door naar rechts om daar in dezelfde richting de asfaltweg even te volgen, we gaan zo dadelijk rechtsaf en via het oeverpad zouden we deze afslag missen. Overigens is dat ook weer goed gemarkeerd met de bekende rood/witte kleuren.

We gaan dan rechtsaf de zandweg op met weer een fietspad er naast, en komen nogmaals langs een bankje met uitzicht over de akkers.

Het is een kaarsrechte zandweg met rondom alleen maar weidse akkers. Daarna stopt de verharding van het fietspad waarna we weer haaks rechtsaf verder gaan.

weidse landschappen voor Smeerling

de eerste boerderijen van Smeerling Ook hier een brede zandweg, maar we lopen weer op de bewoonde wereld af in de vorm van een paar boerderijen achter de bomen in de verte.

Het wordt weer groener, daarna lopen we rechtdoor langs de eerste boerderij van Smeerling.

Smeerling is een klein maar bijzonder dorpje in het Westerwolde. Bestaande uit slechts enkele huizen en boerderijen heeft het een beschermd dorpsaanzicht.

We lopen dan tegen een volgende mooie boerderij aan en komen op een klinkerweg. Over de klinkers gaan we linksaf voor de boerderij langs.

Verderop aan deze weg ligt een volgende horeca-gelegenheid voor wie toe is aan een versnapering. De route echter gaat voorbij de boerderij gelijk weer rechtsaf een wandelpad in.

Achter het fraaie gebouw gaat het iets naar links, daarna lopen we weer op de hier prachtige Ruiten Aa af. Net voor het water staat een bankje van 'wandeleninwesterwolde' zoals we ze meer hebben gezien vandaag.

nog eens over de Ruiten Aa

Via de boogbrug steken we over om daarna rechtdoor de weg te vervolgen. Links zien we hier het natte beekdal tot aan de hoofdweg Vlagtwedde-Onstwedde. Rechts weer het bijzondere natuurgebied Metbroekbos met soms dichte bossen en steeds weer verrassende doorkijkjes.

terug richting Vlagtwedde Vanaf hier kunnen we alle zijwegen en paden negeren, alleen nog maar rechtdoor de weg vervolgen door het steeds dichter wordende bos.

Later stroomt de beek weer links langs het pad, dan is het niet ver meer tot we nogmaals bij een brug komen. Let op, de brug ligt niet in dit pad maar om het hoekje in een wandelpad naar links.

Daar gaan we linksaf, de brug over en het open veld weer in. Langs het picknickbankje, daarna een recht stuk met links weer die mooie meanders van de Ruiten Aa.

Op de volgende splitsing slaan we linksaf en zijn dan terug op de aanlooproute van vanmorgen. Over dit fiets- en wandelpad zijn we aan komen lopen vanaf de eerste brug over de beek.

Nu lopen we in tegengestelde richting terug, de brug over, en dan in het dorp rechtsaf tussen de huizen door tot we weer in het centrum van Vlagtwedde zijn.