Bure en het dal van de Lomme

Bure - Lomme dal - Bois de Dessous - Lomme dal - Bure

 

 

(Laatste melding route OK: 05-2015 - Henk en Jannie uit Westerland)

wandelkaart Bure Deze wandelroute laat ons het prachtige dal van de Lomme zowel vanonder uit het dal als ook van grote hoogte bekijken.

Er zijn dan ook aardig wat hoogtemeters te maken over goed begaanbare bospaden en wegen, waarbij de hellingshoek nergens echt zwaar is. De wandeling is dan ook goed te doen voor alle soorten wandelaars en kan ook nog eenvoudig worden ingekort tot zeven kilometer, daar het in een 'acht' verloopt.

Bij een schitterende picknickplaats aan de Lomme kan dus rustig worden besloten of de tweede lus al dan niet wordt gedaan.

Wij vertrekken vanuit Amberloup en zijn via Sint Hubert binnen het half uur in Bure. Daar zoeken we in het centrum naar de kerk, waarvan we weten dat er rechts van de kerk parkeerruimte moet zijn.

De kerk ligt in een bocht van de hoofdweg N846 door Bure en is dan ook snel gevonden.

Op Paaszondag is er schijnbaar geen kerkdienst, want de parkeerplaats is nagenoeg leeg. Mocht het er wel druk zijn, in de vele straatjes rond de kerk is altijd wel een plaatsje te vinden.

Snel wordt de wandeluitrusting in orde gemaakt en maken we ons op voor een heerlijke wandeldag.

We starten met de rug naar de kerkdeur en lopen de hoofdweg N846 in langs enkele fraaie panden in het verder verlaten dorp.

hoogteprofiel rondwandeling

Verderop aan de hoofdweg gaat de eerste weg rechtsaf omhoog om een boerderij heen net voorbij een oude 'watertrog'. Een ezel in de wei rechts van de boerderij komt op ons af en laat zich graag over de neus aaien. Het eerste teken van leven in Bure.

het verlaten dorpje Bure

achter Bure richting de bosrand We gaan dus rechts en lopen het asfaltweggetje in langs enkele huizen. Het is slechts een kort stukje tot aan een T-splitsing waar we dan linksaf gaan en Bure al weer verlaten.

Daarna volgt een bocht naar rechts en lopen we tussen glooiende weilanden nu enigszins stijgend richting het in de verte zichtbare bos.

Bij onze voorbereidingen is ons beloofd dat het uitzicht vanaf hier prachtig zou zijn, maar daarbij was geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het wel eens nevelig of mistig zou kunnen zijn.

Vandaag start het met nevel en van dat mooie uitzicht blijven wij dan ook verstoken.

Iets hogerop aangekomen begint aan onze rechterzijde het bosgebied met een monument en een bankje langs de weg.

onder de oude boogbrug stroomt geen water meer Voor dit bankje gaat er rechts een smal bospad omlaag waar we in gaan. Een bordje aan een boom met de tekst 'Pond des Fornés wijst er omlaag.

Het pad gaat in één ruk omlaag tot onder in het dal van de Lomme. Eerst een lang recht stuk tot er van rechts een smal beekje naast het pad loopt. Daar wordt het iets vlakker en buigt het naar links af.

Onder in het dal aangekomen valt gelijk een zeer oude boogbrug op waar vroeger water onderdoor moet hebben gestroomd. Het was er bij ons bezoek zeer modderig en het water was werkelijk overal, behalve onder de boogbrug.

Op de achtergrond van de foto rechts is de eerste spoorwegtunnel van vandaag te zien. Er zullen nog vele volgen.

We gaan door de tunnel en staan aan de achterkant gelijk pal aan de oever van de hier brede Lomme. Net nog in Bure, een afdaling, en korte tijd later al in een geheel andere wereld.

Na de tunnel linksaf, een stukje tussen de oever en de spoorbaan door, waarna we aankomen bij een eenvoudige brug over de beek. Deze steken we over en gaan opnieuw linksaf langs de Lomme verder.

en staan we aan de Lomme en steken deze over

soms is het nog behoorlijk modderig Het pad buigt al snel naar rechts af bij een hekwerk. Er is ook een pad naar links, maar we blijven daar rechts aanhouden, omhoog naar het daar zichtbare naaldbos.

Voorlopig gaan we eerst weer omhoog en bij de Lomme vandaan. Al snel volgt een kruising in het bos, waar we ook rechts (rechtdoor) omhoog lopen.

Dan buigt het bospad naar rechts en lopen we hoog boven de niet meer zichtbare Lomme door uitgestrekte bossen.

Op enkele plaatsen is het nog behoorlijk modderig, maar strak langs de bosrand kunnen we de voeten droog houden. Reni denkt daar echter heel anders over.....

Het is zaak zoveel mogelijk op de Lomme aan te houden. Bij alle zijwegen kiezen we rechts en omlaag, voortdurend door een prachtig bosgebied.

de uiterwaarden van de Lomme Uiteindelijk zien we rechts het water van de Lomme weer onder ons stromen waarna het pad verder afdaalt richting de oever van de beek.

Daar zijn vlak achter elkaar nog twee zijwegen die wat links omhooglopen en ook daar kiezen we rechts naar het water.

De uiterwaarden/oevers van de Lomme zijn hier heel breed en schitterend begroeid. Grotendeels een ontoegankelijk moeras-landschap. Het bospad loopt dan ook vooral hoog boven de beek met af en toe fraaie doorkijkjes.

Op een enkele plaats daalt het af tot aan de oever en er daarna weer vandaan.

Vanaf de brug waar we de Lomme overstaken, is het twee kilometer lopen tot we weer over de Lomme gaan.

Bij een kruising gaat er dan rechts een brede weg omlaag tot aan de oever. Een wankel en doorzakkende loopbrug brengt ons naar de overkant waar een bankje staat. De Lomme is hier heel breed en het gras met het bankje maakt het tot een ideale plaats voor een rustpauze. De tot aan het water omlaag lopende wegen aan beide zijden van de beek doen vermoeden dat het bij laagwater mogelijk is er met een voertuig over te steken.

mooie pauze locatie aan de Lomme mooie pauze locatie aan de Lomme mooie pauze locatie aan de Lomme mooie pauze locatie aan de Lomme mooie pauze locatie aan de Lomme mooie pauze locatie aan de Lomme mooie pauze locatie aan de Lomme

mooie pauze locatie aan de Lomme

Dit is tevens de plaats waar de twee lussen van de route samenkomen en daarmee het moment om te beslissen of we het bij 7Km houden en weer richting Bure gaan, of dat we ook het tweede deel nog lopen. De stemming is nog opperbest, dus dat wordt doorzetten.

Op de T-splitsing achter het bankje zullen we na het lopen van de tweede lus van links hier weer terugkomen. Nu gaan we rechtsaf tot aan de tweede spoorwegtunnel van vandaag. Zijwegen negeren. Dit stukje tot aan de tunnel wordt bij de volledige route twee maal gelopen.

en weer onder een spoorwegtunnel door

via het hek verlaten we het Lomme dal Onder de tunnel door rechtsaf gaat terug naar Bure. Kijk voor die terugweg verderop op deze pagina.

Direct na de tunnel gaat er ook een bospad linksaf omhoog het 'Bois de Dessous' in, het vervolg van de route.

Al na 50 meter klimmen weer een splitsing. Daar gaan we dan rechts en via het hek, (foto links) verder het bos in.

Het Lomme dal wordt nu verlaten en we klimmen geleidelijk het dal uit naar ruim 350m hoogte.

Steeds het hoofdpad omhoog blijven volgen over 1Km, door bij de eerstvolgende splitsing rechts aan te houden en daarna de zijpaden te negeren.

Het blijft maar stijgen door het bos. Sparrenbos, eiken en gedeelten met beuken wisselen elkaar af.

door het bos stijgen we naar 350m hoogte De hellingshoek is vanaf het hek vrij stijl, daarna gaat het iets gematigder omhoog met af en toe een vlak stukje.

Pas vlak voor het einde van dit pad wordt het eerst vlakker en volgt er nog een kort stukje dalen.

Daar staan we dan op een smalle asfaltweg die rechtsaf omlaag loopt en links omhoog. En ja, wij moeten opnieuw verder omhoog.

Weer is het stevig klimmen maar wel in een aangename schaduw van het bos en van enig verkeer op deze weg is geen sprake.

Op het hoogste punt aangekomen is er links een grote open ruime. Een parkeerplaats waarachter ook een pad omlaag loopt. De ruimte is bij ons bezoek vol gelegd met gekapte boomstammen.

na een stijle afdaling een kruispunt bij een stroompje We blijven ook hier de asfaltweg volgen, maar vanaf nu alleen maar omlaag. Eerst nog gematigd, maar allengs gaat het steeds sterker afdalen door een schitterend gebied. De hoge begroeiing laat op slechts enkele plaatsen uitzicht op de wijde omgeving toe.

Het laatste stuk tot onder in het dal, (foto) gaat het zeer stijl omlaag. Een hellingshoek waarbij je voortdurend meer vaart krijgt.

Dan zijn we beneden op een kruising en bij het beekje Des Revous. De steile weg rechtdoor omhoog gaat richting Mirwart en wij gaan er linksaf het onverharde bospad in. We volgen het beekje dat straks uitmondt in de Lomme.

Korte tijd later komen we bij een bocht naar links, net voor de spoorbaan. Voorbij de bocht staat het hutje van de foto hieronder.

Het pad blijft links van het spoor verdergaan, nog iets omhoog, en daarna afdalend tot de derde spoorwegtunnel van deze dag.

een oud huisje langs de spoorbaan

de derde tunnel van vandaag staat vol water

terug aan de oever van de Lomme Wel is er een verschil met de vorige tunnels. Deze staat geheel onder water....

Langs de kant lopend en van steen naar steen stappend die er in het water zijn neergelegd, komen we droog aan de andere zijde.

Daar staan we opnieuw aan de oever van de Lomme en via een smal paadje kunnen we zelfs even afdalen tot aan de rand van het water.

Terug naar de oversteekplaats van de Lomme waar we eerder vandaag onze pauze hadden, is nu eenvoudig. Gewoon de brede weg blijven volgen langs de Lomme. Zijwegen naar rechts zijn er niet, tot bij de picknickplaats met het bankje.

Onderweg zijn er verschillende mooie blikken op de Lomme, maar ook wat stukken door het bos met weinig uitzicht.

Natuurlijk brengen we ook onze tweede pauze van vandaag door op hetzelfde bankje. Daarna het stukje lopen tot aan de tunnel wat we ook al eerder hebben afgelegd, maar nu na de tunnel rechts aanhouden de brede weg omhoog.

boven langs een forellenvijver

opnieuw verlaten we het prachtige dal Al snel wijzigt de ondergrond in asfalt en wordt het uitzicht naar rechts steeds fraaier. Prachtig stroomt de Lomme onder ons langs, maar nu hebben we ook meer zicht op de prachtige heuvels aan de overkant.

Alle zijwegen negerend komen we na een tijdje klimmen langs een forellenvijver waar het tamelijk druk is. Voorbij de vijver stijgt het asfalt verder en gaat met een bocht naar links weer het bos in.

Nu zelfs wat steiler nog met soms mooie openingen links waardoor we weer een blik op het landschap kunnen werpen.

Na een lange bocht naar rechts wordt het vlakker en verruilen we het bos voor een weidelandschap. Het uitzicht wordt alsmaar mooier terwijl we zo de eerste huizen van Bure weer voor ons zien liggen.

de eerste huizen van Bure doemen voor ons op

O.L.Vr van Salette De weg gaat rechtstreeks terug naar Bure. Bij het plaatsnaambord 'Bure' staan we op een van de hoogste punten van dit dorp en worden verrast met een heerlijk uitzicht over de daken.

Rechts tussen de eerste huizen door ook overal van die mooie verrassende doorkijkjes terwijl we naar het centrum afdalen.

Halverwege de straat komen we langs de Kapel 'Onze lieve vrouwe van Salette', (foto) en daarachter is dan ook de kerktoren zichtbaar van de kerk waar onze auto staat.

We zoeken ons een weg door de straatjes van Bure richting de hoofdweg en de kerk, ondertussen genietend van soms hele fraaie doorkijkjes of bijzondere panden.

Bij de auto aangekomen kijken we terug op een heerlijke dag in en boven het Lomme-dal. Een half uur later zitten we heerlijk in het voorjaarszonnetje voor onze caravan in Tonny Amberloup. Morgen moeten we helaas weer huiswaards.

een laatste blik op het stille Bure